Hổ trợ trực tuyến:
  • quangnguyen
  • MAMNONBATHIEN
  • Chế độ sinh hoạt dành cho bé khối lớp Nhà trẻ.

    Tại trường Mầm non Bá Thiên, các cháu được hưởng chế độ chăm sóc tốt nhất và chương trình học đầy đủ theo quy định của Bộ giáo dục dành cho lứa tuổi. Ngoài ra, trẻ được học thêm vi tính, anh văn, đàn organ, múa, võ thuật… mà không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào.

  • Chế độ sinh hoạt dành cho bé khối lớp Mẫu giáo.

    Tại trường Mầm non Bá Thiên, các cháu được hưởng chế độ chăm sóc tốt nhất và chương trình học đầy đủ theo quy định của Bộ giáo dục dành cho lứa tuổi. Ngoài ra, trẻ được học thêm vi tính, anh văn, đàn organ, múa, võ thuật… mà không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí nào.

Đăng ký nhận thông báo

Nhập email để đăng ký nhận thông báo

Thư viện ảnh
  • HÌNH TRUNG THU
  • SINH NHẬT THÁNG 09/2015